Bronnen


DUO, bewerking SBB, 2018

 • studenten en gediplomeerden
 • woonplaats, leeftijd, geslacht studenten en gediplomeerden
 • doorstroom gediplomeerden

 • SBB

 • Kans op stage 2018
 • Kans op leerbaan 2018
 • Kans op werk 2018

 • ROA, bewerking SBB, 2017

 • werk op niveau ≥ 12 uur

 • CBS, bewerking SBB, 2017

 • werk ≥ 12 uur
 • Definities


  Aantal studenten

  Het aantal ingeschreven studenten in een schooljaar is gebaseerd op de 1 oktober (van het betreffende schooljaar) -tellingen van DUO, zoals geregistreerd in BRON-mbo. Het betreft de bekostigde inschrijvingen.

  Arbeidsmarktregio

  Er zijn 35 arbeidsmarktregio's. Voor de indeling van gemeente naar regio is de indeling van UWV leidend. Wijzigingen op deze indeling worden jaarlijks in de Staatscourant gepubliceerd.

  Arbeidsmarktregio student

  De arbeidsmarktregio waartoe de woonplaats van de student behoort.

  Arbeidsmarktregio onderwijsinstelling

  De arbeidsmarktregio waartoe de vestigingsplaats van de hoofdvestiging van de onderwijsinstelling behoort.

  Aantal gediplomeerden

  Het aantal gediplomeerde studenten uit een schooljaar is gebaseerd op de 1 oktober (na afloop van het schooljaar) -tellingen van DUO, zoals geregistreerd in BRON-mbo.

  Doorstroom

  Van alle gediplomeerden in een schooljaar is bepaald of zij in het daaropvolgende schooljaar opnieuw in het bekostigd onderwijs ingeschreven stonden aan een mbo-instelling (gediplomeerden van een mbo opleiding op niveau 1, 2 en 3) of aan een hbo-instelling (gediplomeerden van een mbo opleiding op niveau 4).

  Kans op stage (voor bol-studenten)

  Deze indicator geeft aan of studenten in het lopende studiejaar gemakkelijk een stage zullen vinden in de regio. Voor een beschrijving van de methodiek zie https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/kans-op-stage-leerbaan-en-werk.

  Kans op leerbaan (voor bbl-studenten)

  Deze indicator geeft aan of studenten in het lopende studiejaar gemakkelijk een leerbaan zullen vinden in de regio. Voor een beschrijving van de methodiek zie https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/kans-op-stage-leerbaan-en-werk.

  Kans op werk

  Kans op werk toont de toekomstige kansen voor mbo-studenten. Het gaat om de kans dat een gediplomeerde schoolverlater werk vindt in het verlengde en op het niveau van zijn opleiding. Kans op werk geeft de verhouding weer tussen het verwachte aantal gediplomeerden dat op zoek gaat naar werk (dus bijvoorbeeld niet doorstudeert of blijft werken bij het stagebedrijf) en het aantal verwachte vacatures dat geschikt is voor een gediplomeerde schoolverlater. De berekening gaat uit van een student die nu met de opleiding begint en die in de normale studieduur afrondt. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding met een opleidingsduur van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding met een opleidingsduur van drie jaar. De kansen zijn vastgesteld per opleiding en per regio. Voor een beschrijving van de methodiek zie: https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/kans-op-stage-leerbaan-en-werk.

  Werk >= 12 uur CBS

  Het aandeel gediplomeerden dat anderhalf jaar na diplomering betaald werk heeft voor 12 uur of meer per week, op basis van CBS-gegevens.

  Werk op niveau >= 12 uur ROA

  Het aandeel gediplomeerden (schooljaar 2014/15) dat anderhalf jaar na afstuderen (eind 2016) betaald werk heeft voor 12 uur of meer per week en dat minimaal op het gevolgde opleidingsniveau doet, ten opzichte van het totaal aantal gediplomeerden dat werk heeft voor 12 uur op meer, op basis van ROA gegevens.