Welkom op het portal met feiten en cijfers over het mbo. Op dit portal vindt u informatie over onderwijsdeelname, de mbo-arbeidsmarkt en het mbo-opleidingsaanbod. Ook kunt u uw eigen tabellen samenstellen en exporteren.

Op deze pagina krijgt u een beeld van het aantal en de ontwikkeling van het aantal studenten en gediplomeerden in het mbo, per regio, per onderwijsinstelling en per opleiding.
De meeste mbo-studenten zijn jongeren. Bekijk in de figuur hiernaast hoe de leeftijdsverdeling is onder studenten in het mbo.
Vergelijk het aantal studenten per onderwijsinstelling.